Interregionalna transakcja płatnicza

Transgraniczna transakcja, w której zarówno agent rozliczeniowy jak i bank-wydawca nie prowadzą swojej działalności w tym samym państwie. Ponadto państwa te znajdują się w różnych regionach.

Na przykład transakcja kartą płatniczą wydaną przez bank w Polsce na terminalu płatniczym znajdującym się w Kanadzie zostanie sklasyfikowana jako transakcja transgraniczna oraz interregionalna. Inna nazwa w użyciu to w skrócie transakcja Inter. Transakcje interregionalne obarczone są wysokimi opłatami za procesowanie, w porównaniu do transakcji domowych lub intraregionalnych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!