ISO/IEC 7816

Norma wprowadzona przez Międzynarodową Organizację Normalizującą we współpracy z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną. Dokument składa się z 15 części i standaryzuje różnorodne zagadnienia dotyczące transakcji bezgotówkowych. Do najważniejszych regulacji należą w szczególności wprowadzenie podziału dostępnych metod weryfikacji posiadacza karty płatniczej na grupy określane jako aplikacje identyfikujące (w skrócie AID, od ang. application identifier). Ponadto norma reguluje kwestie związane z rejestracją nowej aplikacji AID.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!