Express Elixir

System płatności natychmiastowych w złotych, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR). Express Elixir funkcjonuje od 2012 r. i jest dostępny dla uczestników, którymi są banki komercyjne prowadzące działalność na terytorium Polski. Usługa umożliwia wysyłanie środków zarówno na standardowe rachunków bankowych, jak i numery telefonów komórkowych (funkcja dostępna dla użytkowników BLIK). Skorzystanie z systemu płatności Express Elixir jest możliwe, jeżeli bank nadawcy oraz odbiorcy wspierają ten sposób rozliczenia zlecenia płatniczego.

Express Elixir działa za pośrednictwem KIR, która przekazuje komunikaty płatnicze między uczestnikami. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania rachunku wewnętrznego w systemie płatności, niezbędnego do przekazywania wpłat na pokrycie zleceń swoich klientów. Zebrane depozyty są przechowywane przez Narodowy Bank Polski na rachunku powierniczym w systemie SORBNET2. KIR monitoruje na bieżąco saldo poszczególnych uczestników systemu Express Elixir i udostępnia informacje o saldzie na rachunku wewnętrznym za pomocą autorskiego rozwiązania Ognivo.

Nadawcą zlecenia w systemie Express Elixir może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca. Z kolei odbiorcą może być osoba fizyczna, przedsiębiorca, a także organy administracji celno-skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. System nie działa w schemacie sesyjnym, tak jak standardowe zlecenie Elixir. Oznacza to, że zlecenie płatności natychmiastowej jest realizowane w ciągu kilku sekund od złożenia takiego zlecenia w dowolnym dniu tygodnia. Poszczególni uczestnicy systemu Express Elixir mogą wprowadzać własne ograniczenia dotyczące dostępności, przy czym pomijając ewentualne przerwy techniczne, system powinien przyjmować zlecenia płatnicze co najmniej w godzinach od 6:00 do 22:00. Uczestnicy Express Elixir mogą również samodzielnie ustalać warunki dostępowe do płatności natychmiastowych dla swoich klientów, w tym opłatę za świadczenie usługi.

Obecnie nie ma określonego limitu liczby zleceń możliwych do zrealizowania przez nadawcę za pomocą Express Elixir w ciągu doby. Limitowana jest wartość pojedynczego zlecenia i wynosi 100 000 zł dla zlecenia płatniczego na standardowy rachunek bankowy (indywidualny lub przedsiębiorcy) oraz 250 000 zł w sytuacji zlecenia przelewu do organów celno-skarbowych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!