Algorytm Luhna

Algorytm stosowany do walidacji ciągów cyfrowych lub walidacji znaków niebędących cyframi (w rozszerzonej formie). Algorytm został stworzony i opatentowany przez Hansa Petera Luhna, Niemca związanego zawodowo z IBM, od którego nazwiska pochodzi nazwa algorytmu. Patent wygasł i znajduje się w domenie publicznej.

Algorytm Luhna jest stosowany do weryfikacji numeru karty płatniczej. Ostatnia cyfra numeru, to cyfra kontrolna obliczona na podstawie algorytmu. Rozwiązanie jest stosowane np. przez bramki płatności w e-commerce. W przypadku błędnego wprowadzenia numeru karty płatniczej, formularz wyświetli komunikat z prośbą o sprawdzenie poprawności numeru. Dokumentem, który wprowadził algorytm Luhna jako standard w przypadku walidacji numeru karty był Aneks B załączony do część 1. normy ISO/IEC 7812 z 1985 r. Sposób weryfikacji numeru karty płatniczej z wykorzystaniem algorytmu Luhna został przedstawiony w opisie do hasła: „Cyfra kontrolna w numerze PAN”.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!