Karta embosowana

Karta płatnicza z charakterystycznymi wypukłościami na awersie. Inne nazwy w użyciu to karta tłoczona lub karta wypukła. Elementami wytłoczonymi na karcie embosowanej są numer PAN, nazwa posiadacza / imię i nazwisko użytkownika oraz data ważności karty.

Dawniej tego typu karty były stosowane do przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem urządzeń zwanych imprinterami (ang. zip-zap machine). Były to urządzenia do ręcznego akceptowania zleceń autoryzacji transakcji bezgotówkowych. Działanie imprintera polegało na odciśnięciu na odpowiednim druku danych karty embosowanej wymienionych na wstępie. W erze technologii analogowej procesowanie transakcji z wykorzystaniem imprinterów przyśpieszało cały proces akceptacji transakcji, ponieważ ręczne przepisywanie danych karty nie było konieczne. Urządzenie kopiowało wytłoczone dane karty płatniczej.

Obecnie karty embosowane nadal są wydawane. Chociaż imprintery nie są w użyciu, to karty tłoczone spełniają inne funkcje. W szczególności zapobiegają utracie wytłoczonych danych w wyniku zużycia samej karty czyli wytarcia warstwy nadrukowanej. Ponadto stanowią pomoc w odczytaniu danych karty dla użytkowników mających problemy ze wzrokiem.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!