Anti-money laundering AML

Pojęcie z zakresu ryzyka finansowego używane jako ogólny zbiór procedur, których stosowanie przeciwdziała praniu pieniędzy. AML oznacza z ang. anti-money laundering. W Polsce podstawowym aktem regulującym zagadnienia związane z AML jest Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z późniejszymi zmianami.

W przypadku płatności bezgotówkowych, procedury AML mają swoje zastosowanie na etapie weryfikacji wniosku merchanta o akceptację płatności, a także w późniejszym etapie poprzez monitoring i analizę transakcji, a także ewentualnych zmian w strukturze merchanta. Podmioty stosujące przepisy ustawy posiadają wyspecjalizowane jednostki, które zajmują się kwestiami takimi jak compliance, ryzyko operacyjne, zapobieganie oszustwom finansowym, bądź audyt.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!