Metoda weryfikacji CDCVM

Jedna z metod weryfikacji CVM, której stosowanie ma na celu autoryzowanie transakcji i przekazanie jej do procesowania. Podobnie jak w przypadku warstw ochronnych takich jak stosowanie kodu PIN lub rozwiązania 3D Secure, CDCVM ma na celu sprawdzenie czy kartą płatniczą posługuje się jej posiadacz. Jest to technologia zaimplementowana w portfelach cyfrowych takich jak Google Pay lub Apple Pay, które umożliwiają dokonywanie płatność bezgotówkowych za pomocą urządzeń mobilnych.

W odróżnieniu od powszechnie stosowanych form weryfikacji posiadacza karty, w przypadku CDVMD proces weryfikacji odbywa się w urządzeniu mobilnym. Następnie informacja o wyniku weryfikacji jest przekazywana z urządzenia mobilnego posiadacza karty do terminala płatniczego w zabezpieczony sposób.

Weryfikacja posiadacza karty w urządzeniu mobilnym za pośrednictwem metody CDCVM zazwyczaj jest utożsamiana z biometryczną weryfikacją poprzez zastosowaniu odcisku palca, ponieważ jest to jedna z najbardziej powszechnych metod weryfikacji CDCVM. Jednakże istnieją także inne sposoby, które mogą być stosowane w zależności od dostawcy portfela elektronicznego, do którego została podpięta dana karta płatnicza. Weryfikacja CDCVM umożliwia również stosowanie takich sposobów autoryzacji jak technologia rozpoznawania twarzy, wzór blokady lub kod blokady urządzenia.

Możliwość użycia CDCVM do autoryzacji transakcji jest możliwe w przypadku jeżeli pozostałe strony biorące udział w procesowaniu transakcji wspierają taką metodę CVM. Oznacza to, że zarówno bank-wydawca, organizacja płatnicza, jak i agent rozliczeniowy powinni wdrożyć odpowiednie rozwiązania po swojej stronie.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!