Układ scalony widoczny na awersie karty płatniczej w kształcie niewielkiego kwadratu lub prostokąta, umieszczony nad numerem PAN karty po lewej stronie, określany jako EMV®. Mikroprocesor przechowuje informacje o karcie płatniczej i jest jedną z metod autoryzacji transakcji bezgotówkowej. Pozwala na bezpieczną weryfikację dostępu do rachunku bankowego posiadacza karty płatniczej.

Jest to standard opracowany przez firmę EMVCo i opublikowany po raz pierwszy w 1995 r. Podstawą do opracowania standardu była norma ISO/IEC 7816 (1994 r.), która wprowadziła do obiegu pojęcie smart cards. EMVCo zajmuje się dalszym ulepszaniem standardu oraz certyfikacją terminali płatniczych, które umożliwiają autoryzację płatności z użyciem mikroprocesora. Aktualnie obowiązująca wersja EMV to 4.3 i została opublikowana w 2011 r. Mikroprocesor zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji i jednocześnie redukuje liczbę nadużyć, które miały miejsce w przypadku użycia paska magnetycznego.

Wymiana informacji zawartych w mikroprocesorze z terminalem płatniczym jest zabezpieczona indywidualnym kluczem przypisanym dla pojedynczej transakcji. Oznacza to, że w przeciwieństwie do paska magnetycznego, dane użyte do procesowania transakcji są zmienne. Nadużycia, takie jak przechwycenie i skopiowanie danych w trakcie autoryzacji przez technologię EMV® jest wręcz niemożliwe.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!