Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization). Organizacja pozarządowa funkcjonująca na poziomie międzynarodowym, w której skład wchodzą krajowe organizacje normalizujące poszczególnych państw członkowskich. W przypadku Polski, członkiem ISO jest Polski Komitet Normalizacyjny.

ISO rozpoczęła działalność 23 lutego 1947 r. Statutowym celem działalności ISO jest tworzenie norm, które mają wpływ na rozwój wielu aspektów funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej. W kontekście płatności bezgotówkowych, ISO przyczyniło się do standaryzacji technologii stosowanych w tej branży. Organizacja wprowadziła wiele norm, które regulują w szczególności wygląd kart płatniczych, sposoby autoryzacji płatności bezgotówkowych, jednocześnie określając zaplecze techniczne oraz administracyjne niezbędne do wprowadzenia poszczególnych norm w życie. Państwa członkowskie nie są zobligowane do stosowania przyjętych przez ISO norm.

Organizacja jest finansowana ze składek państw członkowskich, proporcjonalnie do ich produktu krajowego brutto. Siedzibą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej jest Genewa w Szwajcarii.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!