Karta imienna i na okaziciela

Karta imienna oznacza kartę płatniczą, która zawiera oznaczenie posiadacza, dla którego została wydana, w tym osobę fizyczną która faktycznie posługuje się taką kartą do przeprowadzania operacji określonych w umowie pomiędzy posiadaczem karty a jej wydawcą.

W przypadku kart indywidualnych jest to osoba fizyczna wymieniona na karcie płatniczej z imienia i nazwiska. Z kolei dla kart komercyjnych jest to nazwa podmiotu (firmy lub organizacji), dla którego karta została wydana wraz z imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej posługującą się daną kartą. Ponadto wydanie karty imiennej oznacza, że jedynie wskazany posiadacz jest uprawniony do jej użycia czyli do przeprowadzenia transakcji bezgotówkowej, w tym wypłaty gotówki z bankomatu. Przykładem karty imiennej jest karta debetowa, obciążeniowa, kredytowa lub przedpłacona (z pewnymi wyjątkami).

Karta na okaziciela to karta płatnicza, która nie zawiera oznaczenia posiadacza, w tym faktycznego użytkownika posługującego się taką kartą.

W wyniku braku oznaczenia posiadacza karty płatniczej uprawnionym do przeprowadzenia operacji określonych w umowie może być także użytkownik niebędący posiadaczem, za jego uprzednią zgodą. Zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lipca 2015 r. dotyczącym kart przedpłaconych, tożsamość użytkownika karty powinna zostać zweryfikowana i zarejestrowana przez wydawcę podlegającego krajowym przepisom prawa. Oznacza to, że wydanie karty na okaziciela bez wskazania faktycznego użytkownika i jego uprzedniej weryfikacji jest obecnie niemożliwe. Przykładem karty na okaziciela akceptowanej w Polsce jest karta przedpłacona wydana przez wydawcę zarejestrowanego w kraju członkowskim Unii Europejskiej, który dopuszcza wydawanie takich kart płatniczych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!