Dopełnienie preautoryzacji

Czynność polegająca na autoryzowaniu przez merchanta środków uprzednio zablokowanych na karcie lub rachunku w ramach preautoryzacji. Kwota dopełnienia nie może przekroczyć wysokości zablokowanych środków.

Jeżeli dopełnienie jest niższa niż kwota preautoryzacji, wówczas nadwyżka zostanie „zwolniona” z blokady i będzie ponownie dostępna do dyspozycji posiadacza karty. Do realizacji dopełnienia niezbędne jest posiadanie numeru identyfikującego preautoryzację. W przypadku preautoryzacji dokonanej na terminalu płatniczym POS, numer znajduje się na wydruku z terminala). Dopełnienie to inaczej wysłanie zablokowanych środków do autoryzacji.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!