Karta kredytowa

Jest to rodzaj karty płatniczej i produkt kredytowy umożliwiający realizację transakcji bezgotówkowej lub wypłatę środków pieniężnych z bankomatu. Karta kredytowa charakteryzuje się przyznanym jej posiadaczowi limitem kredytowym oraz tzw. okresem bezodsetkowym.

W oparciu o definicję zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, karta kredytowa to instrument płatniczy, którego użycie do przeprowadzenia transakcji powoduje obciążenie jej posiadacza, w całości lub w części, kwotą transakcji w ustalonym wcześniej konkretnym terminie w miesiącu kalendarzowym, zgodnie z wcześniej ustalonym limitem kredytowym, z odsetkami lub bez odsetek (art. 2 pkt 5 Rozporządzenia).

Posiadacz karty kredytowej dysponuje przyznanym przez wydawcę karty limitem kredytowym, w ramach którego może się zapożyczać czyli dysponować pieniędzmi banku. Limit ten jest formą kredytu odnawialnego. Wysokość limitu i szczegółowa tabela opłat są uzależnione od kryteriów ustalonych przez dany bank. W większości przypadków najważniejszym warunkiem do określenia dostępnego maksymalnego limitu dla posiadacza karty kredytowej jest wysokość dochodów oraz historia transakcji. Raz w miesiącu następuje łączne naliczenie przez bank wszystkich transakcji realizowanych w okresie rozliczeniowym. Następnie posiadacz karty kredytowej, w terminie zawartym w umowie o kartę kredytową, ma obowiązek spłacić powstałe zadłużenie. Jest to tzw. okres bezodsetkowy (ang. grace period). W przypadku braku spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie następuje naliczanie odsetek. Maksymalna możliwa wysokość odsetek nałożonych przez bank nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej.

Karty kredytowe nie są bezpośrednio połączone z rachunkiem bankowym, jak np. karta debetowa. Inaczej ujmując karta kredytowa jest przyznanym kredytem, którym kredytobiorca może się posługiwać za pomocą wydanej karty kredytowej. Ten rodzaj kart posiada także pozostałe funkcje typowej karty płatniczej, w szczególności możliwość wypłaty środków z bankomatu. Jednak korzystanie z tych możliwości wiąże się z dużymi opłatami, w porównaniu do karty debetowej. Skorzystanie z karty kredytowej do wypłaty z bankomatu, poza pobraniem wysokiej prowizji, także oznacza naliczanie odsetek od dnia wypłaty. Nie obowiązuje tutaj okres bezodsetkowy.

Korzystanie z karty kredytowej bez spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie często może prowadzić do powstania tzw. spirali zadłużenia przez nieumiejętne korzystanie z karty. Jest to szczególnie przydatny produkt kredytowy dla osób posiadających nieregularne wpływy, których wysokość pozwala ostatecznie na spłatę zadłużenia w okresie bezodsetkowym. Ponadto niewątpliwą zaletą karty kredytowej nad typowym kredytem konsumenckim ( wydanym i „skonsumowanym” w formie gotówki) jest możliwość korzystania z procedury chargeback dla transakcji wymagających reklamacji. Dodatkowo banki wydające karty kredytowe często oferują usługi dodane w formie zniżek na zakup wybranych towarów i usług. Z posiadaniem karty kredytowej mogą wiązać się inne korzyści przygotowane przez bank, niekoniecznie związane bezpośrednio z transakcją bezgotówkową. Doskonałym przykładem może być program partnerski polegający na zbieraniu punktów za transakcje, które zapewniają określone korzyści (np. zniżka na zakup biletu lotniczego wybranych linii).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!