ISO/IEC 7811

Norma wprowadzona w 1985 przez Międzynarodową Organizację Normalizującą we współpracy z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną wraz z późniejszymi aktualizacjami. Dokument standaryzuje zagadnienia dotyczące technik zapisu danych na karcie płatniczej.

Pierwotnie dokument składał się z 9 oddzielnych części, z których wybrane części zostały wycofane. Do najważniejszych regulacji pakietu norm ISO/IEC 7811 (1-9) należy w szczególności określenie minimalnych wymagań dotyczących znaków wytłaczanych na karce płatniczej oraz danych zapisanych na pasku magnetycznym.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!