Karta międzynarodowa

Karta płatnicza, która w przeciwieństwie do karty lokalnej, nie jest ograniczona funkcjonalnie do wybranego terytorium, np. kraju.

Posiadacz karty międzynarodowej może posługiwać się swoją kartą zarówno w kraju banku wydającego tę kartę płatniczą, jak i w każdym innym kraju. Warunkiem koniecznym do akceptacji karty międzynarodowej jest obecność punktu sprzedaży (w kraju lub za granicą), który umożliwia zapłatę kartami danej organizacji płatniczej, w ramach której karta międzynarodowa została wydana.

Z użyciem karty międzynarodowej poza granicami kraju wiążą się wysokie opłaty za procesowanie transakcji. Na wysokość opłaty wpływ mają takie czynniki jak kraj, w którym jest realizowana płatność, typ karty ze względu na sposób rozliczania transakcji, a także przewalutowanie, jeżeli waluta rozliczeniowa karty lub rachunku bankowego połączonego z tą kartą jest inna niż waluta obowiązująca w kraju płatności.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!