Autoryzacja

Autoryzacja jest zapytaniem wysłanym do banku, który wydał kartę płatniczą. Jest to żądanie uwierzytelnienia wysłane przez terminal płatniczy (lub bankomat), inicjowane przez posiadacza karty. Działanie to służy zweryfikowaniu czy kartą płatniczą posługuje się jej posiadacz.

Bank otrzymując prośbę o autoryzację, weryfikuje zapytanie i wysyła odpowiedź w postaci odpowiedniego kodu. Autoryzacja polega na sprawdzeniu podstawowych informacji niezbędnych do dalszego procesowania transakcji. Na tym etapie bank weryfikuje przede wszystkim prawidłowość kodu PIN (dla autoryzacji online), datę ważności karty, czy karta płatnicza widnieje na tzn. czarnej liście (np. jako karta skradziona), a także czy zgromadzone środki są wystarczające na pokrycie wartości towaru lub usługi, będących przedmiotem autoryzacji.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!