Independent Sales Organization ISO

Partner sprzedaży współpracujący z agentem rozliczeniowym w modelu pośrednim. ISO (ang. independent sales organization) to podmiot, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie nowych merchantów i prowadzenie obsługi post-sales.

Struktura ISO może się opierać na jednoosobowej działalności lub może to być rozbudowana firma o skomplikowanej strukturze, która dodatkowo specjalizuje się w pozyskiwaniu merchantów prowadzących swój biznes w określonej branży. Ponadto ISO może nawiązywać współpracę handlową z innymi partnerami handlowymi, dla których pośrednictwo w sprzedaży usług acquiringu nie jest głównym źródłem dochodu, a jedynie jego niewielką częścią. Największą zaletą ISO, która powoduje zainteresowanie nowych merchantów, jest możliwość łączenia usług kilku agentów rozliczeniowych jednocześnie. Możliwości ISO w tym zakresie są bardzo szerokie, o ile współpraca z więcej niż jednym agentem rozliczeniowym nie jest ograniczona zapisami umowy na linii ISO-agent rozliczeniowy. Inaczej mówiąc, oferta handlowa ISO może być bardziej dopasowana pod indywidualne potrzeby merchanta, niż oferta agenta rozliczeniowego.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!