Karta obciążeniowa

Typ karty płatniczej, która posiada przyznany limit obciążenia. Karta obciążeniowa nie jest tożsama z kartą kredytową, chociaż posiada jej niektóre cechy. Jest to karta płatnicza bezpośrednio połączona z rachunkiem bieżącym lub oszczędnościowo-rozliczeniowym posiadacza, podobnie jak karta debetowa.

Karta obciążeniowa działa na zasadzie odroczenia terminu płatności. Oznacza to, że w trakcie okresu rozliczeniowego posiadacz karty obciążeniowej może przeprowadzać transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatu do kwoty przyznanego limitu. Na koniec okresu rozliczeniowego następuje rozliczenie w postaci zestawienia wydatków. Posiadacz karty ma wyznaczony czas (zazwyczaj 30 dni) na spłatę całości zadłużenia.

Podobnie jak w przypadku karty kredytowej, posiadacz karty obciążeniowej dysponuje środkami banku. Karta obciążeniowa jednak nie jest produktem kredytowym, ponieważ posiadacz karty nie ma możliwości rozłożenia na raty powstałego obciążenia. Jest zobowiązany do jego spłaty w pełnej wysokości w uzgodnionym w umowie terminie. W dniu spłaty na rachunku powiązanym z kartą obciążeniową powinny znajdować się środki pozwalająca na pełne pokrycie poniesionych wydatków. W przypadku braku wystarczającej wysokości środków bank rozpocznie naliczanie odsetek lub zablokuje możliwość dalszego posługiwania się kartą z niespłaconym obciążeniem.

Karty obciążeniowe mogą być oferowane przez banki zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Najczęściej jednak jest to produkt bankowy skierowany do klienta biznesowego. W tym przypadku karty obciążeniowe znajdują swoje zastosowanie najczęściej jako instrumenty płatnicze wydawane dla pracowników. Pozwalają kontrolować wydatki pracownika przez pracodawcę, w tym regulować wysokość obciążenia. Niemniej jednak banki decydują się na wydawanie kart obciążeniowych wyłączenia dla klientów z pozytywną historią bankową. Podobnie jak karty kredytowe, ten typ kart płatniczych jest obciążony wysokimi opłatami interchange ze względu na ryzyko finansowe jakie niesie ze sobą przyznanie limitu obciążeniowego.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!