Karta komercyjna

Karta płatnicza wydawana przez banki organizacjom i firmom do płatności bezgotówkowych związanych z prowadzoną przez te podmioty działalnością. Wydatki z wykorzystaniem karty komercyjnej mają na celu pokrycie kosztów bieżących podmiotów biznesowych, w szczególności dotyczą zapłaty za transport, posiłki czy inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności. Najczęściej kartami komercyjnymi posługują się pracownicy danej organizacji lub firmy, dla której ten rodzaj karty płatniczej został wydany. Na karcie widnieje nazwa podmiotu biznesowego oraz imię i nazwisko pracownika. Posługiwanie się kartą komercyjną zapewnia przejrzystość w monitorowania ewidencji wydatków przez pracodawcę.

Pod pojęciem karty komercyjnej kryją się wszystkie typy kart ze względy na sposób rozliczenia transakcji. Kartą komercyjną może być karta kredytowa, debetowa, obciążeniowa, bądź przedpłacona. Kryterium definiującym dany typ karty jako kartę komercyjną jest podmiot, dla którego wydano kartą. Wszystkie karty wydane dla podmiotów prowadzących działalność są określane jako karty komercyjne.

Karty komercyjne można podzielić na dwie podgrupy ze względu na skalę prowadzonej działalności:

Karty biznesowe – wydane dla mikroprzedsiębiorcy lub przedsiębiorcy z sektora MŚP, przy czym szczegółowe warunki otrzymania karty biznesowej określa umowa w wydawcą.

Karty korporacyjne – wydane dla dużego przedsiębiorcy, który ze względu na skalę obrotu nie może być klasyfikowany jako mikroprzedsiębiorca lub MŚP, przy czym szczegółowe warunki otrzymania karty biznesowej określa umowa w wydawcą.

Cechą charakterystyczną karty korporacyjnej są wysokie opłaty związane z jej użytkowaniem, w tym opłata interchange za transakcje. W przypadku kart komercyjnych z rozliczeniem pay later posiadacz karty otrzymuje limit kredytowy, który jest istotnie wyższy od limitów na kartach konsumenckich. Z przyznaniem kredytu wiąże się ryzyko finansowe, między innymi dlatego stosowane są wysokie opłaty.

Nierzadko karty te klasyfikowane są ze względu na dodatkowe benefity, których przyznanie bezpośrednio wpływa na końcową opłatę za posiadanie danej karty komercyjnej. Zamiennym określeniem stosowanym w bankowości na określenie tego rodzaju kart jest segment kart premium. Z kolei klasycznym podziałem tego segmentu mogą być np. karty silver, gold oraz platinum. Każda z tych nazw niesie we sobą inne benefity dla posiadaczy. Warto zauważyć, że określenie „segment kart premium” odnosi się ni tylko do kart komercyjnych skierowanych dla biznesu, ale także do posiadaczy indywidualnych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!