Karta jednorazowa

Karta jednorazowa to określenie używane w stosunku do karty wirtualnej, której ważność upływa wraz z wypełnieniem warunku czasu, wartości wydanych środków, liczby transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych z jej użyciem lub innych kryteriów stosowanych przez danego wydawcę karty. Zazwyczaj karta jednorazowa jest wydana, jak sugeruje nazwa, do przeprowadzenia jednej transakcji, po czym traci swoją ważność. Realizowanie kolejnych płatności z jej użyciem staje się niewykonalne. Karta jednorazowa jest dodatkową warstwą ochronną dla jej posiadacza w celu ochrony przez nadużyciami w płatnościach bez fizycznej obecności karty w punkcie sprzedaży (ang. CNP).

Bank wydawca karty w swojej ofercie może udostępniać posiadaczom dodatkową funkcjonalność polegającą na wygenerowaniu tymczasowej karty wirtualnej z poziomu dedykowanej aplikacji na urządzeniu mobilnym lub panelu klienta za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Oznacza to, że karta jednorazowa ma postać karty wirtualnej.

Termin karta jednorazowa odnosi się do ważności karty płatniczej. Ze względu na sposób rozliczania transakcji kartą jednorazową może to być karta debetowa, kredytowa, przedpłacona lub obciążeniowa, która posiada dodatkową cechę, a mianowicie traci swoją ważność po spełnieniu zdefiniowanego warunku. Inaczej ujmując, karta jednorazowa to nic innego jak wirtualny numer karty płatniczej połączonej z rachunkiem bankowym jej posiadacza (ang. VAN). W zależności od oferty banku wydającego kartę jednorazową, traci ona swoją ważność najczęściej po zrealizowaniu jednej transakcji (bez względu na jej wartość), po upływie wskazanego okresu czasu (np. jeden dzień, tydzień, itd.) lub po po zrealizowaniu liczby transakcji, których łączna wartość przekracza określoną kwotę.

Karta jednorazowa jest stosowana do płatności zdalnych zabezpieczając jej posiadacza przed nieuprawnionym użyciem. Po spełnieniu warunku ważności karta jednorazowa traci swoją ważność, a jej ponowne użycie nie będzie możliwe. W przypadku kolejnych płatności klient banku z aktywną usługą pozwalającą na generowanie kart jednorazowych może utworzyć nowe dane karty. Usługa jest zazwyczaj odpłatna. Bank może pobierać dodatkową opłatę od transakcji kartą jednorazową lub naliczać stałą miesięczną opłatą za usługę.

Do wad karty jednorazowej można zaliczyć problemy ze zwrotem transakcji, po utracie ważności karty. W przypadku rezerwacji noclegu w hotelu lub innej usługi wymagającej okazania karty płatniczej w miejscu odbioru / realizacji usługi (np. wynajem samochodu) będzie to utrudnione, ponieważ posiadacz nie może okazać takiej karty w formie fizycznej. Niemniej jednak karta jednorazowa znajduje swoje zastosowanie w kanale e-commerce. Zakupy w sklepach internetowych z użyciem karty jednorazowej zapewniają dodatkowy poziom bezpieczeństwa dla jej posiadacza.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!