Losowe zdarzenie mające bezpośredni lub pośredni wpływ na dostarczaną usługę płatniczą.

Incydent powoduje negatywny skutek, którym może być w szczególności zaburzenie integralności, dostępności, poufności, autentyczności lub ciągłości dalszego świadczenia usługi płatniczej w sposób jednorazowy lub cykliczny. Ponadto incydentem może być także zdarzenie, które stwarza wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnego skutku dla niezakłóconego zapewnienia usługi płatniczej.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!