Pay before / Pay now / Pay later

Określenia opisujące sposób rozliczania transakcji w związku z użyciem karty płatniczej do zapłaty w punkcie sprzedaży.

Pay before oznacza płatność kartą, która wymaga wcześniejszego zasilenia. Oznacza to, że środki dostępne na karcie zostały uprzednio rozliczone, jednak nadal znajdują się w dostępnym saldzie, ponieważ nie doszło do transakcji. Przykładem rozliczenia pay before jest płatność kartą podarunkową jako typem karty przedpłaconej. Posiadacz karty wchodzi w jej posiadanie przez zapłatę „z góry”. W momencie zainicjowania transakcji dostępne środki na karcie podarunkowej są odpowiednio pomniejszane o kwotę transakcji, jednak rozliczenie odbywa się wcześniej poprzez opłacenie przez posiadacza karty dostępnych środków. Dlatego też regulamin kart przedpłaconych często nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków lub ich wypłaty z bankomatu.

Pay now jest sposobem rozliczenia transakcji polegającym na pobraniu należności z dostępnego depozytu zgromadzonego na rachunku bankowym. Przykładem rozliczenia pay now jest transakcja kartą debetową. W momencie transakcji następuje obciążenie np. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego połączonego bezpośrednio z kartą debetową lub blokada środków na rachunku do ich rozliczenia zazwyczaj w przeciągu jednego dnia roboczego. Rzeczywisty czas potrzebny na rozliczenie transakcji pay now jest uzależniony od systemu procesowania (ang. single message system lub dual message system).

Pay later to rozliczenie transakcji w ustalonym terminie na koniec okresu rozliczeniowego. Dla przykładu w przypadku kart kredytowych lub obciążeniowych rozliczenie następuje raz w miesiącu. Posiadacz tych rodzajów kart płatniczych za przeprowadzone transakcje jest obciążany z opóźnieniem. Kwoty transakcji i związane z nimi opłaty są potrącane przez dostarczenie zestawienia podsumowującego wszystkie koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!