Three-Domain Secure 3DS

Protokół komunikacyjny stosowany jako dodatkowa warstwa ochronna dla transakcji bezgotówkowych w przypadku, gdy karta płatnicza nie jest dostępna fizycznie w punkcie sprzedaży merchanta. Standard 3-D Secure jest rozwijany przez firmę EMVCo LLC i pełni funkcję podobną do numeru PIN, czyli wprowadza zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem karty płatniczej. Rozwiązanie jest formą autoryzacji transakcji w kanale e-commerce.

Weryfikacji dokonuje organizacja kart płatniczych i najczęściej polega na wprowadzeniu do formularza dodatkowego kodu, wysłanego za pośrednictwem SMS lub odpowiedzi na pytanie dotyczące danych przekazanych do banku na etapie otwierania konta. Ponadto możliwa jest weryfikacja poprzez token, a także metoda biometryczna.

Weryfikacja 3-D Secure została wdrożona przez największe organizacje kart płatniczych, takie jak Visa, Mastercard, Discover, American Express oraz JCB International pod różnymi nazwami. 3-D Secure oznacza z ang. three-domain, tj. w proces weryfikacji angażowane są trzy strony: agent rozliczeniowy, wydawca karty oraz organizacja kart płatniczych, która dostarcza zaplecze techniczne 3-D Secure oparte na standardzie EMV Co LLC.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!