ISO/IEC 7813

Norma wprowadzona w 1987 przez Międzynarodową Organizację Normalizującą we współpracy z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną wraz z późniejszymi aktualizacjami. Dokument standaryzuje zagadnienia dotyczące paska magnetycznego i określa jego budowę.

Zgodnie z normą ISO/IEC 7813 pasek magnetyczny składa się z 3 ścieżek zapisu. Na każdej ścieżce znajdują się wybrane informacje niezbędne do przeprowadzenia autoryzacji transakcji bezgotówkowej. Ponadto norma określa format zapisu daty ważności karty płatniczej.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!