Visa Ready for Transit

Program partnerstwa stworzony przez organizację kartową Visa. Grupą docelową programu są firm technologiczne z sektora transportu masowego. Visa Ready for Transit tworzą partnerzy posiadający rozwiązania technologiczne dla płatności bezgotówkowych w sektorze transportowym.

Celem programu jest wsparcie nowych pomysłów i pomoc przy uzyskaniu odpowiedniej certyfikacji zgodnej z przyjętymi standardami Visa. Dzięki temu organizatorzy transportu masowego, którzy zamierzają wprowadzić najnowsze rozwiązania płatnicze w swoich środkach transportu, mogą wybrać rozwiązanie jednego z partnerów posiadającego odpowiednią certyfikację poświadczoną przez organizację Visa.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!