Płatność in-store

Termin określający sposób przeprowadzania płatności bezgotówkowych. Odnosi się do miejsca, w którym odbywa się płatność, rozumianym jako miejsce fizyczne, do którego posiadacz lub użytkownik karty może się udać w celu zrealizowania płatności. Inaczej ujmując płatność in-store to transakcja kartą płatniczą w punkcie sprzedaży niebędącym lokalizacją wirtualną, tj. nie występuje tutaj kryterium odległości dzielącej strony transakcji, która wymagałaby przyjęcia takiej transakcji w sposób zdalny. W trakcie realizacji płatności in-store zarówno merchant lub jego przedstawiciel (np. pracownik), jak i posiadacz lub użytkownik karty są obecni w tym samym miejscu.

Zgodnie z nazwą terminu, płatność in-store sugeruje miejsce fizyczne rozumiane jako budynek będący punktem sprzedaży merchanta lub inne miejsce pozostające w stałej lokalizacji. Spotykanym określeniem trafnie opisującym przywołany kontekst jest sformułowanie z ang. płatności brick-and-mortar czyli w dosłownym tłumaczeniu, płatności w budynku z cegły i zaprawy.

Pojęcie to bywa także rozważane w szerszym kontekście nie jako miejsce sprzedaży, a możliwość fizycznej interakcji z merchantem. W tym sensie każda płatność akceptowana na terminalu płatniczym będącym urządzeniem materialnym jest rozumiana jako płatność in-store. W związku z tym także transakcja na urządzeniu mobilnym do akceptacji kart płatniczych (np. w taksówce) będzie rozważana jako płatność in-store. Mając na uwadze taką interpretację, w użyciu pojawia się również hasło płatności face-to-face o znaczeniu synonimicznym do płatności in-store. Określenie face-to-face obejmuje ogół transakcji bezgotówkowych akceptowanych na terminalu płatniczym jako namacalne urządzenie, zarówno stacjonarne jako i w wersji mobilnej. Kryterium podstawowym w tym znaczeniu jest wspomniana możliwość fizycznej interakcji pomiędzy merchantem (lub jego przedstawicielem) a posiadaczem karty (lub użytkownikiem karty).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!