Address Verification Service AVS

Narzędzie weryfikacji posiadacza karty, które służy do autoryzowania transakcji zdalnej (CNP). Działanie usługi AVS (ang. Address Verification Service) polega na weryfikacji adresu rozliczeniowego posiadacza karty. Poprawna weryfikacja potwierdza zgodność adresu wprowadzonego na etapie przekazywania danych karty w formularzu bramki płatności z adresem posiadacza karty przechowywanym w banku-wydawcy. Jeżeli adresy są zgodne i nie występują inne przyczyny do odrzucenia autoryzacji, płatność zostaje zaakceptowana i przekazana do rozliczenia.

Usługa AVS jest wspierana przez wybrane organizacje płatnicze, tj. Visa, Mastercard, American Express oraz Discover. Ponadto możliwość weryfikacji posiadacza karty na chwilę obecną jest ograniczona do kart płatniczych wydanych przez banki ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Wielkiej Brytanii. Możliwość weryfikacji powinien wspierać także agent rozliczeniowy, z którego usług merchant korzysta. Dla przykładu merchant z Polski współpracujący z jednym z europejskich agentów rozliczeniowych może wprowadzić ochronę AVS przed transakcjami fraudowymi dla transakcji przeprowadzanych kartami wydanymi przez banki z wymienionych krajów. Szczegóły funkcjonowania usługi AVS określają regulacje poszczególnych organizacji płatniczych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!