Floor limit

Określony kwotowo próg wartości transakcji bezgotówkowej, od którego jest wymagana autoryzacja. Poniżej tego progu, autoryzacja nie jest wymagana. Transakcje poniżej kwoty floor limit są często przeprowadzane offline, a informacja o obciążeniu na karcie pojawia się dopiero po wykonaniu operacji zamknięcia dnia na terminalu płatniczym.

Z założenia floor limit jest stosowany w punktach sprzedaży o natężonym ruchu, gdzie występuje duża liczba transakcji o niewielkiej wartości (np. biletomat komunikacji miejskiej lub inne automaty vendingowe zlokalizowane w miejscach o dużym skupisku ludzi). Limit ten dotyczy każdej transakcji kartowej, a jego użycie jest szczególnie pomocne w handlu detalicznym dla płatności z fizycznym użyciem karty, tj. w stacjonarnych punktach sprzedaży.

W Polsce floor limit wynosi 100 zł. Poprzedni limit wynosił 50 zł i został zwiększony w marcu 2020 r. w związku z panującą epidemią koronawirusa w kraju i na świecie. Działanie to miało maksymalnie ograniczyć kontakt fizyczny posiadacza karty z terminalem płatniczym, a tym samym zredukować możliwość zarażenia wirusem. W obliczu panującej epidemii podobne działania wdrożyły także inne kraje, w tym Anglia, Irlandia czy Kanada, ustalając floor limit na własnym poziomie.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!