Karta indywidualna

Rodzaj karty płatniczej, której posiadaczem może być osoba fizyczna. Inną spotykaną nazwą w użyciu jest konsumencka karta płatnicza. Karta indywidualna oznacza każdy typ karty ze względu na sposób rozliczania transakcji, tj. debetowa, kredytowa, przedpłacona, obciążeniowa, której posiadaczem jest osoba fizyczna z pewnymi ograniczeniami.

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może zostać posiadaczem karty indywidualnej dostępnej na rynku bez ograniczeń pod warunkiem, że spełnia kryteria uzyskania określone przez bank wydający kartę (np. stały dochód na ustalonym poziomie). Z kolei osoby o ograniczonej osobowości prawnej jak małoletni pomiędzy 13 a 18 rokiem życia może posiadać indywidualną kartę płatniczą debetową z przypisanym do niej rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym lub kartę przedpłaconą (z tzw. rachunkiem technicznym). Co do zasady karty kredytowe czy obciążeniowe nie są dostępne dla małoletnich. Natomiast osoby poniżej 13 roku życia, zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być stroną żadnej umowy. W ich imieniu występuje opiekun prawny dziecka, zazwyczaj rodzic. Z tego powodu karty płatnicze imienne dla osób do 13 roku życia nie są dostępne. Rozwiązaniem są karty przedpłacone wydane dla opiekuna prawnego do użytku przez okaziciela czyli dziecko poniżej 13 roku życia. Dziecko posługując się kartą przedpłaconą jest jej okazicielem, inaczej użytkownikiem. Oczywiście transakcje przeprowadzone kartą przez taką osobą mogą dotyczyć jedynie niewielkich kwot (np. bieżące wydatki w trakcie wycieczki szkolnej).

Karty indywidualne są imienne. Oznacza to, że na karcie widnieje imię i nazwisko jej posiadacza. Transakcje z użyciem karty indywidualnej są realizowane przez wydawcę na rachunek (np. oszczędnościowo-rozliczeniowym lub tzw. technicznym) oraz w imieniu posiadacza karty. Wyjątkiem jest karta przedpłacona, którą może posługiwać się osobą niebędąca jej posiadaczem.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!