Karta affinity

Karta płatnicza wydawana przez bank we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami (np. uniwersytet, organizacja zajmująca się dofinansowaniem posiłków dla dzieci, klub sportowy, itp.). Korzystanie z karty affinity wspiera działalność statutową wybranego podmiotu (partnera). Inna nazwa w użyciu to karta charytatywna.

Karta affinity jest wydawana przez bank w ramach umowy o współpracy z podmiotem wspieranym oraz umowy o kartę affinity z klientem końcowym, tj. posiadaczem karty. Bank przekazuje część dochodu pozyskanego z karty na rzecz tego podmiotu. Szczegółowe warunki wsparcia określa umowa zawarta pomiędzy bankiem a danym partnerem. Zazwyczaj bank dzieli się pozyskaną opłatą interchange od każdej transakcji w części uzgodnionej w umowie z partnerem lub oddaje część dochodu z opłat stałych ponoszonych przez posiadacza (np. część miesięcznej opłaty za kartę). Innym wariantem prowizyjnym może być jednorazowa kwota przekazywana do wspieranego podmiotu od pozyskanego klienta. W tym układzie partner może samodzielnie pozyskiwać nowych klientów dla swoich kart affinity działając w pewnym sensie jako przedstawiciel handlowy.

Karta affinity charakteryzuje się umieszczeniem na awersie informacji o wspieranym podmiocie w postaci logo oraz innych danych identyfikujących daną kartę płatniczą jako charytatywną. Oznacza to, że karta affinity jest przypisana do uprzednio wybranego partnera. Z reguły jego zmiana nie jest możliwa bez wymiany karty. Warto mieć na uwadze, że ostateczna forma pomocy za pośrednictwem kart affinity jest kształtowana w umowie z wydawcą a partnerem.

Ze względu na sposób rozliczania transakcji, karta affinity może być wydawana jako karta debetowa, kredytowa, obciążeniowa lub przedpłacona.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!