Inaczej transakcja oszukańcza. W rozumieniu płatności bezgotówkowych fraud oznacza przeprowadzenie transakcji kartowej bez zgody posiadacza karty.

Jest to termin opisujący nieuprawnione posłużenie się kartą płatniczą lub wejście w posiadanie danych wrażliwych karty płatniczej celem realizacji płatności bez jej fizycznego użycia do transakcji zdalnych. W szerszym rozumieniu termin ten odnosi się nie tylko do czynności wykonanej przez stronę trzecią. W określonych sytuacjach stroną inicjującą fraud może być także merchant lub posiadacz karty.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!