Software-only POS SoftPOS

Termin odnoszący się do punktu sprzedaży rozumianego jako oprogramowanie służące do przyjmowania płatności bezgotówkowych zainstalowane na urządzeniu mobilnym merchanta (ang. COST, Consumer-Off-The-Shelf Devices), np. smartfonie lub tablecie. Oprogramowanie dostarczane jako aplikacja pozwala na akceptację płatności z wykorzystaniem wyłącznie urządzenia własnego merchanta lub dodatkowo z użyciem tzw. przystawki podłączonej do tego urządzenia.

W zależności od zastosowanego rozwiązania SoftPOS może różnić się dostępnymi sposobami akceptacji płatności bezgotówkowych. W przypadku użycia jedynie urządzenia merchanta z zainstalowaną dedykowaną aplikacją możliwe jest przyjmowanie tylko płatności bezdotykowych z wykorzystaniem modułu NFC. Z kolei podłączenie do urządzenia COST czytnika kart płatniczych pozwoli na autoryzowanie płatności także w tradycyjny sposób poprzez wsunięcie karty do przystawki.

Z pojęciem SoftPOS jest związana kwestia sposobu wprowadzania numeru PIN przez posiadacza karty oraz zachowanie przy tym niezbędnych reguł bezpieczeństwa. Urządzenie własne merchanta, w przeciwieństwie do klasycznych terminali płatniczych, nie posiada certyfikacji PCI. Zgodnie ze standardami PCI wprowadzenie kodu PIN jest możliwe na urządzeniu spełniającym wymogi bezpieczeństwa. Informacja o numerze PIN powinna zostać oddzielona od pozostałych danych wrażliwych karty przesyłanych w zapytaniu autoryzacyjnym. W związku z tym wprowadzenie numeru PIN na wyświetlaczu urządzenia COST, a następnie jego odpowiednie „odseparowanie” w tym samym urządzeniu bez odpowiedniej certyfikacji może stanowić pewne ryzyko udostępnienia numeru PIN stronom nieuprawnionym. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie certyfikowanej przystawki do urządzenia COST, która z zachowaniem reguł PCI umożliwia bezpieczne autoryzowanie transakcji z użyciem kodu PIN. Taka przystawka może posiadać własną klawiaturę lub korzystać z klawiatury ekranowej urządzenia COST. W obydwu metodach to przystawka nadal odpowiada za bezpieczne procesowanie transakcji.

Na rynku płatności bezgotówkowych zostały jednak wdrożone produkty typu SoftPOS, które umożliwiają autoryzowanie transakcji kartowej kodem PIN bez dodatkowej przystawki. Wdrożenie opisanej możliwości wymaga specjalnych zgód poszczególnych organizacji płatniczych oraz zastosowania dodatkowych warstw ochronnych, takich jak aktywne monitorowanie przepływu transakcji po stronie dostawcy usługi. Ponadto są to projekty pilotażowe, które tworzą dane do analizowania dalszego rozwoju tego segmentu rynku oraz w niedalekiej przyszłości mogą się przyczynić do stworzenia nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!