Usługa płatnicza

Termin zdefiniowany przez Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ze zmianami. Usługą płatniczą jest działalność wymieniona w art. 3 ustawy.

Usługą płatniczą jest działalność polegająca na przyjmowaniu i dokonywaniu wpłat gotówki z rachunku płatniczego oraz działania niezbędne do prowadzenia takiego rachunku. Ustawa wymienia także realizowanie transakcji płatniczych polegających na wykonywaniu usług polecenia zapłaty (w tym jednorazowych poleceń zapłaty), użycie karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych. Do usług płatniczych zalicza się również realizowanie transakcji płatniczych w związku z przyznanym kredytem, w przypadkach opisanych w ustawie. Ponadto usługą płatniczą jest wydawanie instrumentów płatniczych, ich akceptowanie przez wykonanie transakcji płatniczych zainicjowanych tymi instrumentami (w tym obsługa autoryzacji tych transakcji). Usługą płatniczą będzie także świadczenie usługi przekazu pieniężnego, usługi inicjowania transakcji płatniczej oraz usługi dostępu do informacji o rachunku

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!