Merchant ID MID

Numer identyfikujący akceptanta utworzony przez agenta rozliczeniowego na podstawie umowy z tym akceptantem o akceptację, procesowanie i rozliczanie transakcji bezgotówkowych.

MID to unikalny numer przypisany do akceptanta, który jest używany na każdym etapie procesowania transakcji, od autoryzacji po rozliczenie. Pozwala na identyfikację akceptanta i jego transakcji, a także jest używany przez wszystkie strony zaangażowane w proces akceptacji transakcji bezgotówkowych (włączając w to organizacje kartowe, wydawców kart płatniczych i inne podmioty).

Numer ten jest tworzony przez agenta rozliczeniowego i funkcjonuje na podobnej zasadzie jak rachunek bankowy. Poza możliwą identyfikacją akceptanta, pozwala zlokalizować wszystkie szczegóły kontraktu, w tym akceptowalne karty płatnicze ze względu na sposób rozliczenia i organizację płatniczą, a także uzgodnione opłaty oraz inne istotne dane. MID jest wykorzystywany do rozliczenia z akceptantem przez bilansowanie kredytów oraz potrąceń, jakie mają miejsce w związku z realizacją umowy o akceptację płatności.

Uzyskanie numeru MID jest poprzedzone niezbędną kontrolą wstępną agenta rozliczeniowego, którą objęci są wszyscy potencjalni akceptanci. Po jej pozytywnym zakończeniu i podpisaniu umowy o akceptację i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, agent rozliczeniowy wydaje numer MID dla akceptanta.

W praktyce określenie Merchant ID (MID) odnosi się do sklepów prowadzących sprzedaż w kanale e-commerce. W przypadku płatności tzw. in-store, tj. w fizycznych punktach sprzedaży, najczęściej stosuje się określenie Terminal ID (TID), które ma znaczenie analogiczne do MID.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!