Point of Sale POS

Punkt sprzedaży (ang. point of sale, POS) to jedno z podstawowych pojęć w branży płatności bezgotówkowych. POS oznacza miejsce, w którym możliwe jest akceptowanie płatności kartą płatniczą. W tradycyjnym ujęciu jest to sklep z zainstalowaną jednostką, tj. urządzeniem (lub urządzeniami), która umożliwia zapłatę za towar, bądź usługę.

Przez pojęcie POS należy rozumieć zarówno budynek, w którym odbywa się sprzedaż, ale także miejsce wirtualne czyli sklep internetowy. W przypadku sprzedaży w Internecie, taką jednostkę określa się jako VPOS (ang. virtual point of sale).

Punkt sprzedaży jest terminem, który może być rozważany ze względu na wiele aspektów. Przede wszystkim można wyróżnić typy punktów sprzedaży, które wymagają zastosowania odmiennych rozwiązań w kontekście płatności bezgotówkowych. Do najważniejszych typów należą: branża detaliczna (sklepy zarówno małoformatowe jak i wielkopowierzchniowe), branża hotelowa, branża gastronomiczna, branża paliwowa, branża lotnicza, branża usług publicznych, a także branża e-commerce.

Pojęcie punktu sprzedaży może być rozważane także w kontekście automatyzacji płatności bezgotówkowych, co wynika bezpośrednio z częstotliwość przeprowadzanych płatności w poszczególnych branżach. W końcu ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, POS można podzielić na rodzaje jednostek (terminali płatniczych), a także na dodatkowe funkcjonalności dostępne dla poszczególnych jednostek.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!