Krajowa Izba Rozliczeniowa

Instytucja działająca w sektorze bankowym na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) została utworzona w 1991 r. przez 16 banków komercyjnych, Narodowy Bank Polski oraz Związek Banków Polskich. Podstawowym zadaniem Izby jest rozrachunek międzybankowy. Podmiot ten pośredniczy w wymianie zleceń bankowych oraz w ustalaniu wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń. KIR obsługuje systemy płatności, w ramach których odbywa się rozrachunek, a ponadto świadczy inne usługi dla podmiotów takich jak banki, administracja publiczna czy przedsiębiorcy.

Wśród systemów płatności obsługiwanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową znajduje się podstawowy system Elixir (płatności detaliczne w złotych między bankami w Polsce), Express Elixir (przyśpieszone płatności detaliczne w złotych między bankami w Polsce), a także Euro Elixir (płatności w walucie euro zarówno między bankami w Polsce, jak i bankiem w Polsce a bankiem spoza kraju, znajdującym się w państwie będącym członkiem jednolitego obszaru płatności w euro, SEPA).

Poza obsługą systemów płatności, Krajowa Izba Rozliczeniowa świadczy również inne usługi związane z obsługą płatności. Do tej grupy należy w szczególności zaliczyć system płatności online (bezpośrednio z rachunku bankowego) – Paybynet, który funkcjonuje na infrastrukturze systemu płatności Elixir. Do innych usług świadczonych przez KIR należą m.in. potwierdzanie tożsamości online (mojeID), usługi SWIFT, usługi z zakresu składania podpisów elektronicznych (Szafir), a także usługi usprawniające komunikację między bankami a podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą skarbową (Ognivo).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!