Akceptacja transakcji

Czynność polegająca na przyjęciu zapłaty za określone produkty lub usługi w ramach akceptowalnego schematu płatności w punkcie sprzedaży. Odbywa się pomiędzy akceptantem (inaczej kupiec lub z ang. merchant) a klientem, inaczej posiadaczem instrumentu płatniczego (np. karty płatniczej). Strony powinny dysponować możliwością odpowiednio, przyjęcia lub zainicjowania takiej transakcji.

Akceptant umożliwia przyjęcie transakcji bezgotówkowych, jako formy płatności dla klientów przez wyposażenie swojego punktu sprzedaży w niezbędne rozwiązania techniczne, na przykład instalując terminal płatniczy. W tym celu niezbędne jest podpisanie przez akceptanta umowy o akceptację i rozliczanie płatności bezgotówkowych z agentem rozliczeniowym. Podmiot ten udostępnia odpowiednie narzędzia techniczne oraz tworzy konto akceptanta w swoim systemie, umożliwiając tym samym akceptację, autoryzację, procesowanie i rozliczenie transakcji bezgotówkowej.

W zależności od podpisanej umowy, akceptacja transakcji odbywa się w ramach uzgodnionych w tej umowie systemów płatniczych. Oznacza to, że akceptowalne będą wyłącznie wskazane w tej umowie instrumenty płatnicze, którymi będą posługiwać się klienci tego akceptanta. Klient wybierający płatność bezgotówkową w punkcie sprzedaży akceptanta, powinien dysponować akceptowalnym instrumentem płatniczym, który działa we wskazanym systemie płatniczym. Informacja o tym znajduje się w każdym punkcie sprzedaży w widocznym miejscu, dzięki temu klient może dowiedzieć się czy jego instrument płatniczy zostanie zaakceptowany.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!