Visa Transportation Center of Excellence

Visa Transportation Center of Excellence to program stworzony przez organizację kartową Visa. Skupia się na rozwoju sektora transportu masowego. Celem programu, bazując na doświadczeniach podróżnych i dostępnych rozwiązaniach technologicznych, jest zwiększenie komfortu podróżowania przez wdrażanie innowacyjnych pomysłów.

Realizatorzy programu są w kontakcie z organizatorami transportu masowego oraz firmami technologicznymi. Dzięki temu możliwa jest wymiana doświadczeń i wskazanie na obszary wymagające udoskonalenia. Główne dziedziny transportu, na których program skupia swoje zainteresowanie, to w szczególności transport samochodowy, parkowanie, transport publiczny oraz przewozy lotnicze. Beneficjentem programu jest odbiorca końcowy czyli pasażer. Program Visa Transportation Center of Excellence do realizacji swoich celów wykorzystuje także działalność innych programów rozwojowych organizacji, przede wszystkim Visa Ready for Transit czy Visa Global Transit Solutions.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!