Visa Global Transit Solutions

Program stworzony przez organizację kartową Visa, którego częścią jest program Visa Ready for Transit.

Visa Global Transit Solutions to program dedykowany organizatorom transportu masowego, którzy zamierzają wprowadzić w swoich środkach transportu zarówno publicznego, jak i prywatnego, rozwiązania płatności za przejazd kartą płatniczą. W tym zakresie Visa zapewnia organizatorom transportu konsultacje, zaplecze technologiczne, a także gotowe narzędzia posiadające certyfikację Visa Ready.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!