Karta lojalnościowa

Karta wydana przez merchanta, zazwyczaj dużego detalistę prowadzącego swoją działalność w ramach sieci sprzedaży, ale także przez inne podmioty (np. linie lotnicze, stacje paliwowe, itd.). Odbiorcą karty lojalnościowej jest konsument i jednocześnie klient merchanta. Karta lojalnościowa pozwala na prowadzenie programu partnerskiego pomiędzy klientem a merchantem. Zazwyczaj program partnerski opiera się na oferowaniu klientom zniżek za zakupy o określonej wartości lub na kolekcjonowaniu punktów wymiennych na nagrody.

Karta lojalnościowa może być wydana w formie fizycznej o wymiarach standardowej karty płatniczej lub innych wymiarach, a także w formie wirtualnej w postaci indywidualnego kodu do podania w trakcie dokonywania zakupu u danego merchanta.

Ze względu na obszar obowiązywania karty lojalnościowej będzie to zawsze schemat zamknięty, bowiem możliwość skorzystania z tego typu karty jest ograniczona do wybranego merchanta, w tym jego sieci sprzedaży.

Pod względem funkcjonalności, karta lojalnościowa może być używana jedynie do określonego programu partnerskiego lub możliwości karty lojalnościowej mogą być rozszerzone o płatności bezgotówkowe. Dla przykładu funkcja karty lojalnościowej może zostać połączona z funkcjami oferowanymi przez kartę co-branded lub kartę affinity. Oznacza to, że klient posługuje się kartą płatniczą do zakupu towarów lub usług, jednocześnie korzysta z oferowanego przez merchanta programu partnerskiego. W takim rozwiązaniu potrzeba posiadania odrębnych kart w portfelu jest niwelowana przez wydanie jednej karty zawierającej funkcje karty płatniczej oraz karty lojalnościowej.

Skorzystanie w oferty programu partnerskiego oznacza konieczność spersonalizowania karty partnerskiej. Merchant oferuje indywidualne konto klienta, gdzie w przypadku kolekcjonowania punktów można sprawdzić ich stan. W efekcie z wydaniem karty lojalnościowej wiąże się obowiązek rejestracji oraz przekazania danych indywidualnych (w zależności od merchanta wystarczy konto utworzone na podstawie adresu e-mail lub niezbędne jest podanie danych osobistych). Największą zaletą dla merchanta z wdrożenia kart lojalnościowych w swojej sieci sprzedaży jest większe przywiązanie klientów do marki. Często merchant zbiera dodatkowe informacje na temat swoich klientów korzystających z tego typu kart, w szczególności; wiek, płeć, miejscowość i jej liczebność, wykształcenie, bądź zainteresowania. Pozyskane informacje pozwalają na lepsze dopasowanie oferty, badanie potrzeb i zachowań rynku, a w szczególności wysyłanie na podany adres e-mail spersonalizowanej korespondencji zawierającej aktualną ofertę handlową skomponowaną w oparciu o zebrane informacje. Z kolei dla klienta posiadanie karty lojalnościowej oznacza możliwość skorzystania z przygotowanej oferty, która pozwala na obniżenie rachunku lub uzyskanie dodatkowych korzyści w zamian za zakupy u wybranego merchanta.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!