Strefa przewodząca karty płatniczej

Obszar kontaktowy karty płatniczej o charakterystycznym kształcie niewielkiego prostokąta, który jest umieszczony na awersie karty. Element ten stanowi przede wszystkim środek przewodzący, dzięki któremu do mikroprocesora dostarczane jest zasilanie oraz następuje wymiana informacji w przypadku transakcji stykowej. Dokumentem standaryzującym tę kwestię jest norma ISO/IEC 7816-2.

Strefa przewodząca dzieli się na tzw. styki przewodzące, tj. punkty od C1 do C8 z indywidualnie przypisaną funkcją:

 • C1 : VCC (ang. voltage common collector lub supply power input)
  Element stykowy, którego zadaniem jest pobór zasilania dostarczanego z czytnika terminala płatniczego o odpowiedniej mocy. Dzięki stykowi VCC mikroprocesor jest zasilany energią elektryczną niezbędną do przeprowadzenia transakcji płatniczej.
 • C2: RST (ang. reset signal input)
  Styk kontaktowy do odbioru sygnału reset, który może zostać zainicjowany przez terminal płatniczy.
 • C3: CLK (ang. clock contact)
  Element stykowy odpowiadający na szybkość kontaktu mikroprocesora ze „światem zewnętrznym”. Sygnał czasowy jest wysyłany z terminala płatniczego i pozwala kontrolować prędkość transakcji, inaczej: parametr zapewniający wspólne ramy komunikacji pomiędzy terminalem, a kartą płatniczą z układem scalonym.
 • C4: RFU (ang. reserved for future use)
  Element rezerwowy bez przypisanej funkcji.
 • C5: GND (ang. ground)
  Uziemienie.
 • C6: VPP (ang. voltage peak to peak)
  Element stykowy odpowiedzialny za pobór energii elektrycznej w kartach poprzedniej generacji, które posiadały pamięć EEPROM. Dzięki temu elementowi możliwe było zapisywanie lub wymazywanie danych w pamięci.
 • C7: I/O (ang. input/output)
  Kanał kontaktowy, który odpowiada za wymianę informacji między terminalem, a mikroprocesorem karty płatniczej.
 • C8: RFU (ang. reserved for future use)
  Element rezerwowy bez przypisanej funkcji.
To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!