Usługa weryfikacji tożsamości stworzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową we współpracy z PKO Bankiem Polskim. Start usługi nastąpił w czerwcu 2019. Założeniem usługi jest udostępnienie możliwości zweryfikowania tożsamości nowych klientów podmiotom, które wdrożyły mojeID. Nowy klient jest weryfikowany zdalnie w sposób zautomatyzowany. Weryfikacja zakończona sukcesem pozwala np. zakończyć proces rejestracji lub zawrzeć umowę na odległość bez konieczności podpisywania umowy w obecności kuriera.

Usługa weryfikacji tożsamości, mojeID działa w oparciu o przepisy eIDAS określające identyfikację elektroniczną i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych. Przepisy te mają zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE (eIDAS, 910/2014/EC). Podmiot oferujący skorzystanie ze swoich usług za pośrednictwem mojeID udostępnia taką funkcjonalność na swojej stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, np. na etapie aplikowania przez nowego klienta lub na późniejszym etapie, po wstępnej weryfikacji wniosku. Następnie klient jest przekierowany na stronę zaufanego dostawcy tożsamości z dostępnej listy, tj. banku klienta. Po przekierowaniu na stronę banku, klient loguje się do swojego banku używając stosowaną metodę dostępu, np. za pośrednictwem loginu oraz hasła. Po zalogowaniu pojawia się informacja o danych, które zostaną przekazane wraz z prośbą o wyrażenie zgody przez klienta. W trosce o bezpieczeństwo danych prośba o wyrażenie zgody pojawia się każdorazowo podczas korzystania z usługi mojeID.

Zestaw danych wymienianych pomiędzy podmiotem korzystającym z mojeID do weryfikacji tożsamości nowego klienta, a bankiem będącym dostawcą tożsamości, to tzw. środek identyfikacji elektronicznej.

Podsumowując, skorzystanie ze zdalnego sposobu weryfikacji tożsamości jakie oferuje mojeID jest możliwe, jeżeli dany podmiot (np. dostawca gazu) wdrożył tę usługę na swojej stronie internetowej. Ponadto warunkiem skorzystania jest dostępność banku, z którego usług nowy klient korzysta, na liście zaufanych dostawców tożsamości w procesie weryfikacji tożsamości. Jeżeli bank klienta nie zaimplementował usługi mojeID po swojej stronie, wówczas zdalna weryfikacja tożsamości nie będzie możliwa.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!