Merchant Service Charge MSC

Łączna opłata jaką ponosi merchant za realizację transakcji. MSC (ang. Merchant Service Charge). Opłata składa się z 3 komponentów, tj. uzgodnionej części dla agenta rozliczeniowego za procesowanie transakcji oraz niepodlegających negocjacji części dla banku (interchange) oraz części dla organizacji kartowej.

Dwa ostatnie elementy opłaty są kosztem po stronie agenta rozliczeniowego. Ostatecznie to merchant ponosi łączny koszt MSC, ponieważ agent rozliczeniowy przenosi tę opłatę na merchanta zgodnie z zawartą umową na akceptację płatności kartami.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!