Bank Identification Number BIN

Numer BIN (ang. bank identification number) to pierwsze 2 do 8 cyfr numeru karty płatniczej. BIN pozwala zidentyfikować wydawcę karty. Dokumentem, który wprowadził tę numerację była norma ISO/IEC 7812.

W pierwotnym kształcie normy maksymalna liczba cyfr wynosiła 6. Jednak rozwój branży finansowej wymusił zwiększenie zakresu przydzielanych numerów do maksymalnie 8 pierwszych cyfr na karcie. Uczestnicy rynku płatności bezgotówkowych, w szczególności organizacje kart płatniczych, pracują nad wdrożeniem nowej numeracji. Numer BIN jest także określany jako IIN (ang. individual account identification number).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!