Deskryptor jest krótką informacją tekstową, która pojawia się zarówno na wyciągu z salda dostępnego oraz salda nierozliczonego. Tekst ten ma charakter informacyjny i służy zlokalizowaniu nazwy sklepu oraz jego lokalizacji (lub bezpośredniego kontaktu), w którym dokonano zakupu towaru lub usługi. Zatem deskryptor jest nazwą handlową (DBA, ang. doing business as) lub nazwą merchanta w obiegu, która pozwala rozpoznać lokalizację sklepu oraz towar.

Deskryptor składa się z dwóch oddzielnych pól, lecz wyświetlanych łącznie w historii transakcji, tj. nazwy sklepu i lokalizacji. Na wniosek merchanta, agent rozliczeniowy wprowadza do systemu podaną wartość deskryptora. Merchant może wnioskować do agenta rozliczeniowego o zmianę treści deskryptora także na późniejszym etapie współpracy. W określonych sytuacjach wniosek może zostać odrzucony (np. zmiana spowoduje wzrost liczby obciążeń zwrotnych).

Wyróżniamy dwa rodzaje deskryptorów ze względu na kryterium rozliczenia transakcji. Jest to odpowiednio deskryptor stały oraz tzw. miękki (tymczasowy). Deskryptor stały jest stosowany w przypadku rozliczania transakcji w systemie komunikacji pojedynczej (SMS, ang. single message system). Deskryptor, który pojawi się w momencie przeprowadzenia transakcji w systemie SMS pozostaje niezmienny. Z kolei w systemie komunikacji podwójnej (DMS, ang. double message system) do czasu rozliczenia transakcji zamiast nazwy właściwej sklepu merchanta, w saldzie nierozliczonym pojawi się deskryptor tymczasowy. Najczęściej będzie to nazwa agenta rozliczeniowego. Dopiero po rozliczeniu transakcji posiadacz karty zobaczy w historii swoich transakcji deskryptor trwały, który będzie zawierał informacje o sklepie merchanta.

Deskryptory dzielą się również ze względu na zawartość informacji i jest to odpowiednio deskryptor statyczny oraz deskryptor dynamiczny. Za każdym razem, gdy kupujemy różne towary lub usługi w tym samym sklepie internetowym deskryptor będzie zawsze zawierał taką samą informację o nazwie sklepu oraz lokalizacji (lub dane kontaktowe). Jest to deskryptor statyczny. Oczywiście będzie on niezmienny tak długo, dopóki agent rozliczeniowy nie dokona manualnej zmiany treści deskryptora na wniosek merchanta. Z kolei deskryptor dynamiczny jest zmienny w zależności od dokonanego zakupu i może być to na przykład unikalny kod identyfikujący zakup w systemie sprzedażowym merchanta. Informacja w części dynamicznej jest zależna od merchanta. Możliwość wdrożenia deskryptora dynamicznego powinna być wspierana przez agenta rozliczeniowego, aby jego użycie dla klientów końcowych było wykonalne. Stosowanie deskryptora dynamicznego to element charakterystyczny działalności takich pośredników w branży płatności bezgotówkowych jak PayFac lub agregatorów płatności.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!