Cardholder Verification Method CVM

Lista metod autoryzacji zapisanych na karcie płatniczej oraz w terminalu płatniczym lub bankomacie, które mogą posłużyć do weryfikacji właściciela karty płatniczej. Bank wydający kartę ustala dostępne metody autoryzacji i zapisuje listę na karcie płatniczej. Lista zapisana na karcie jest punktem odniesienia dla terminala płatniczego lub bankomatu, który także posiada własną listę obsługiwanych metod.

Transakcja jest autoryzowana z użyciem pierwszej metody z listy zapisanej na karcie płatniczej, jeżeli terminal lub bankomat również tę metodę obsługuje. W przypadku niezgodności, terminal sprawdza kolejną metodę autoryzacji z listy na karcie, do momentu uzyskania zgodności. Wpływ na układ listy może mieć wiele czynników, takich jak prawo obowiązujące w danym kraju lub polityka banku wydającego kartę. Dostępne metody weryfikacji posiadacza karty płatniczej, to wprowadzenie kodu PIN i jego uwierzytelnienie online lub offline, brak CVM czyli zgoda na procesowanie transakcji bez autoryzacji (dla transakcji o niskiej wartości), złożenie podpisu przez posiadacza karty zgodnego ze wzorem podpisu na rewersie karty, a także weryfikacja CDCVM (ang. customer device caldholder verification method) stosowana w przypadku płatności za pomocą urządzenia wyposażonego w technologię NFC (ang. near field communication). W tym przypadku urządzenia stosuje własne metody uwierzytelniające. Ponadto mogą być stosowane także inne metody weryfikacji, jeżeli są one obsługiwane zarówno przez bank-wydawcę, jak i terminal płatniczy.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!