Płatność odroczona

Model płatności polegający na odłożeniu w czasie zapłaty w e-commerce. Płatność odroczona jest dostępna u wybranych dostawców usług płatniczych oraz sklepach, które wdrożyły taką funkcjonalność.

Płatność odroczona polega na dokonaniu zapłaty w późniejszym terminie, jednocześnie bez opóźnienia czasu oczekiwania na dostarczenie złożonego zamówienia. Klient, który skorzystał z płatności odroczonej w sklepie internetowym, otrzyma przesyłkę w terminach oferowanych przez ten sklep. Dostawca usługi pokrywa pełny koszt zakupów za klienta. Następnie klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu dostawcy w wyznaczonym terminie. W Polsce płatność odroczoną oferują wybrani agregatorzy płatności z branży e-commerce oraz sklepy internetowe, które taką funkcjonalność wdrożyły w swoim systemie zakupowym. W przypadku dostawców płatności odroczonej, jest to ich autorskie rozwiązanie lub tworzone we współpracy z innymi podmiotami.

Klient, aby skorzystać z płatności odroczonej, przed złożeniem zamówienie w jednym ze sklepów internetowych, powinien założyć konto u jednego z agregatorów płatności oferujących tę formę zapłaty. Podczas rejestracji, dostawca usługi prosi nowego użytkownika o podanie danych niezbędnych do oceny zdolności zapłaty w odroczonym terminie (np. numer PESEL). Proces rejestracji różni się w zależności od wybranego dostawcy usługi.

Termin odroczonej zapłaty wynosi przeciętnie do 30 dni. W tym czasie klient otrzymuje zakupiony produkt i ma czas na podjęcie decyzji czy zamierza ten produkt zachować czy też dokonuje zwrotu (w całości lub wybranej części). Zazwyczaj dostawcy usługi nie pobierają dodatkowych opłat, jeżeli odroczona płatność należnej kwoty ma miejsce w wyznaczonym czasie. Po upływie tego terminu naliczane się koszty za zwłokę lub inne opłaty przewidziane w regulaminie usługi u danego dostawcy. Niektórzy dostawcy mogą oferować dodatkowo możliwość rozłożenia płatności odroczonej na raty.

Odłożenie zapłaty w czasie jest rozwiązaniem, które sprawdza się w szczególności wśród branż o wysokim współczynniku zwrotów. Przykładem jest branża odzieżowa. Klient dokona zapłaty tylko w sytuacji, jeżeli zdecyduje się na zachowanie zakupionej odzieży. W przypadku zwrotu częściowego zakupów, odroczona kwota do zapłaty ulega odpowiednio zmniejszeniu. Z kolei, jeżeli klient zdecyduje się na zwrot wszystkich produktów, wówczas płatność odroczona zostaje anulowana.

Płatność odroczona jest udogodnieniem dla klienta, ponieważ pozwala na zakup w sytuacji, jeżeli w dniu składania zamówienia klient nie posiada wystarczających środków na pokrycie w pełni kosztów zakupu. Po stronie dostawcy usługi istnieje ryzyko, że klient ostatecznie nie zapłaci należnej kwoty w odroczonym terminie. Dostawcy usługi przeciwdziałają takim sytuacjom weryfikując zdolności kredytową nowego użytkownika płatności odroczonych.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!