Płatność in-app

Płatności bezgotówkowe przeprowadzane w sposób zdalny w aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (np. w smartfonie, tablecie, itp.) lub na urządzeniu stacjonarnym (np. w laptopie, konsoli do gier, itp.). Z założenia proces akceptacji płatności odbywa się w aplikacji bez konieczności korzystania z przeglądarki internetowej lub zewnętrznej aplikacji, jednak możliwe są pewne wyjątki. Aplikacja, z której korzysta jej użytkownik posiada zaimplementowany moduł płatności.

Przykładem zastosowania rozwiązania płatności in-app jest dedykowana aplikacja sklepu internetowego, gra wideo lub inna aplikacja, z której korzystanie wymaga zapłaty jednorazowej lub cyklicznej. Z płatnościami w aplikacji jest związany termin mikropłatności, które są możliwe dzięki wdrożonym rozwiązaniom określanym zbiorczo pod nazwą płatności in-app.

Termin odnosi się do wielu aspektów procesowania tego typu płatności i może być rozważany na przykład w kontekście czasu potrzebnego na przeprowadzenia płatności w aplikacji, liczby dostępnych metod płatności za pośrednictwem aplikacji, a także wrażeń użytkownika z płatności w aplikacji, w tym przejścia przez poszczególne etapy zmierzające do sfinalizowania zapłaty.

W końcu termin płatności in-app odnosi się również do rozwiązań dostępnych na rynku, które pozwalają na implementację tego sposobu zapłaty w aplikacji. Procesowanie płatności odbywa się za pośrednictwem bramki płatności czyli usługodawcy, który często dostarcza gotowe rozwiązania techniczne dla płatności in-app.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!