Karta debetowa

Rodzaj karty płatniczej, która umożliwia jej posiadaczowi zainicjowanie transakcji płatniczej, w tym wypłatę zgromadzonych środków pieniężnych.

Karta debetowa jest elektronicznym instrumentem płatniczym połączonym z rachunkiem bankowym, na którym zgromadzone są środki pieniężne będące do dyspozycji właściciela tego rachunku. Ten rodzaj karty płatniczej charakteryzuje się ustalonymi przez posiadacza limitami kwot transakcji i wypłat w skali np. dziennej lub miesięcznej.

Cechą karty debetowej jest możliwość przeprowadzania transakcji bezgotówkowych, w tym wypłat, do wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Karta debetowa, co do zasady, nie posiada limitu kredytowego. Oznacza to, że transakcje przekraczające dostępne środki na rachunku bankowym nie zostaną zrealizowane.

Określenie tego rodzaju karty jako debetowa często prowadzi do pomyłek z rozumieniu zasady jej działania. Słowo „debet” jest opisywane jako ujemny stan konta bankowego. Karta debetowa nie przydziela limitu kredytowego, jak w przypadku karty kredytowej. Określenie „debet” w nazwie tego typu karty oznacza, że po przeprowadzeniu transakcji (lub wypłaty z bankomatu) następuje debet środków, tj. odjęcie kwoty transakcji z dostępnego salda. Jeżeli saldo po operacji przekroczyłoby dostępne środki, taka transakcja nie zostanie zrealizowana.

Ponadto użycie karty debetowej do przeprowadzania transakcji umożliwia bezpośredni wgląd do historii operacji niemal natychmiast po jej użyciu. Dzięki temu posiadacz karty debetowej ma pełną kontrolę nad wydatkami.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!