Card Verification Value CVV

CVV (ang. Card Verification Value) lub CVV2 (ang. Card Verification Value 2) to nazwa kodu zabezpieczającego CSC, którą posługuje się organizacja Visa.

Kod znajduje się na rewersie karty płatniczej, obok podpisu posiadacza i pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia dla transakcji e-commerce. Kod zabezpieczający składa się z 3 cyfr. CVV2 od CVV różni się wersją kodu bezpieczeństwa, która została użyta do wygenerowania cyfr widocznych na rewersie karty płatniczej.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!