Card Identification Number CID

CID (ang. Card Identification Number) to nazwa kodu zabezpieczającego CSC, którą posługuje się organizacja American Express.

Kod znajduje się na awersie karty płatniczej, nad numerem karty po prawej stronie i pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia dla transakcji e-commerce. W przeciwieństwie do najbardziej popularnych kart płatniczych z logo Visa lub Mastercard, dla których kod zabezpieczający składa się z 3 cyfr, kod CID zawiera 4 cyfry.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!